نظر شما در مورد امکان مکالمه تصویری (سیم کارت رایتل )که جدیدا توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه ارائه می شود چیست ؟
ایت الله مکارم شیرازی

به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به این که ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابراین شرکتهای خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند و مکلفین نیز باید از خرید آن خودداری نمایند.
منبع :http://makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid=0