منصوره صامتی

کارشناس فرهنگی

منصوره صامتی

کارشناس فرهنگی

منصوره صامتی

رویای 1400 ساله ی مسلمانان جهان در حکومت اسلامی ایران به تحقق پیوسته و امروز این ظرفیت عظیم فرصتی تکرار نشدنی است. معتقدم که انسان به ضرورت ماهیت الهی و اندیشه ی خویش یک رسانه است وامروز در عصر رسانه ضروریست تا دغدغه های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی مان را باهم شریک شویم، باشد که در مسیر زمان به جامعه ی مهدوی نزدیک شویم."زندگی بهتر حق مسلم ماست!"

و همچنان که رهسپار آینده ایم بیندیشیم که :

ما ازین قرن نخواهیم گذشت
ما ازین قرن نخواهیم گریخت
با قطاری که دگران ساخته اند
هیچ پروازی نیست برساند ما را به قطار دوران
و به قرن دگران
مگر انگیزه و عشق ،
مگر اندیشه و علم ،
مگر آیینه و صلح
و تقلا و تلاش
بخت از آن کسی خواهد بود که مناجات کند با کارش
و در اندیشه ی یک مساله خوابش ببرد
و کتابش را بگذارد زیر سرش و ببیند در خواب حل یک مساله را
باز با شادی در گیری یک مساله بیدار شود ...

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات

ﺗﻮ ﮊﺍﭘﻦ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻭ ﻫﺸﺖ ﭘﺎ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺁﺑﺰﯼ

ﻫﺎ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ

ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ،

ﺗﻮ ﭼﯿﻦ ﺳﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ

ﻣﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﺗﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ

ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻥ

2000 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻦ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺑﯽ ﺣﯿﺎﯾﯽ

2 ﺑﻪ 2 ...

ﺗﻮ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ ﺗﻮ ﺑﻌﻀﯽ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺭﻭ

ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ ﻭ ﮐﻠﯽ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻥ.

ﺗﻮ ﻫﻨﺪ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻥ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻠﮑﻪ

ﭘﻬﻦ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ

ﮐﺮﻩ ﺍﯼ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺒﯿنﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ

ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻦ که ﺑﮕﻦ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﯾﻢ ﻫﯽ ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ منتشر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و به اشتراک میذاریم ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺯﻥ ﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻦ ﺑﻄﺮﯼ ﻭ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺳﻤﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ پخش ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

یا آمریکایی ها هواپیمای مسافربری رو روی دریا منفجر میکنن و سربازاشون دسته جمعی به زنهای عراقی تجاوز و در اینترنت انتشار تصویری میکنن و با انگشتای افغانیه رو میبرن و ...

اما وقتی ماه رمضون جلوی 20000 ایرانی آب نمیخورن یه هو همه وا میدن.... آآآه آآاااه خدایا چه فرشتگان شریفی... دیدی آب نخوردن ؟


ﺗﻮ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺳﺮ ﺩﺍﻭﺭ ﺭﻭ ﻭﺳﻂ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻥ .

ﺗﻮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎﺭﻭ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﻩ 20 ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﻭ

ﻣﯿﮑﺸﻪ.

ﺗﻮ ﺍﺭﻭﭘﺎ 2 ﺗﺎ ﻣﺮﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﻦ

ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺯﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ ! ﻭ

1000 ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻋﺠﯿﺐ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺩﯾﮕﻪ

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﻦ،

ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺗﯿﺮﯾﭗ ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯾﻢ ﻣﯿﮕﯿﻢ

ﻣﺎ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢ

ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﺘﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﺭﻭ ﺍﺯ

ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻫﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻤﻮﻥ ﺗﻌﻠﯿﻖ

ﻣﯿﺸﺪ !!

ﺍﮔﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ

ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ !!!!

ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢ ﺑﺨﺪﺍ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﻧﮕﺮﻡ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ

ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺶ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻭ

ﺭﺳﻤﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﯿﺰﻩ ...

ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻤﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ

ﻧﺬﺍﺷﺘﯿﻢ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ

‏(ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭﺍﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ‏) ﺑﺮﯾﻢ

ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﺭ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ، ۸ﺳﺎﻝ

ﺑﺎ ﭼﻨﮓ ﻭ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﻧﺬﺍﺷﺘﯿﻢ

ﻭﺟﺒﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﮐﺸﻮﺭﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻥ

ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ، ﺣﯿﺎ ﻭ

ﻏﯿﺮﺕ ﻧﻤﺎﺩ ﺑﺎﻧﻮ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ

ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﺥ

‏( ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ‏) ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺒﺰ ‏(ﻗﯿﺎﻡ ﻗﺎﺋﻢ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ‏( ﺹ ((

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﻮﻻﺭ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺸﻪ

ﺁﺭﻩ ... ﻣﺸﮑﻞ ﺍﻭﻧﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎﺭﻭ

ﺑﺒﯿﻨﻦ ...

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ

ﻭ ﺁﯾیﻨﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻥ

ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻃﻠﺒﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﺮﺳﻦ

ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺭﻭ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻭﺍﯾﺴﻪ ﻭ ﺁﻗﺎﯾﯽ

ﮐﻨﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﻦ

 • منصوره صامتی

شیعه

فرهنگ

نظرات  (۱۵)

 • شیعه واقعی از نگاه امام علی (ع)
 • اامام علی(ع) در مورد شیعه واقعی می‌فرماید: به خدا سوگند که شیعیان من مردمانی بردبارند و خدا و دین او را می‌شناسند از خدا اطاعت می‌کنند و فرمانش را می‌برند، به واسطه محبت او راه‌ یافته‌اند، از شب زنده‌داری رنگشان زرد است، بر اثر گریه چشمانشان کم‌سوء و آبریزان است، لباسشان بر اثر ذکر گفتن خشکیده، شکم‌هایشان از گرسنگی به پشت چسپیده است، ربانیت و خداپرستی در رخسارشان معلوم است و پارسایی و خدا ترسی در سیمایشان، چراغ‌های هر تاریکی و ظلمتی هستند، اگر در محفلی حاضر باشند، کسی آن‌ها را نمی‌شناسد و اگر نباشند کسی جویای آنان نمی‌شود، اینان پیروان پاک و برادران ارجمند من هستند، وه که چه شوق به آنان دارم.(۹)

  همچنین در اوصاف شیعیان می‌فرماید: خدای متعال به زمین نگریست و ما را انتخاب کرد و برای ما پیروانی برگزید که یاریمان کنند و از شادی ما شادمان می‌شوند و از اندوه ما اندوهناک، در راه ما جان و مال خود را نثار می‌کنند، آنان از مایند و رو به سوی ما دارند و در بهشت با ما هستند.

  لازم به ذکر است که اینگونه شیعیان که در روایات از اوصاف و ویژگی‌های آن‌ها یاد شده است، جزء خواص هستند و رسیدن به مقام و منزلت آنان بسیار دشوار و مشکل است و اکثر شیعیان را افراد معمولی تشکیل می‌دهند که به ائمه علاقه دارند و از جان و دل به آن‌ها ارادت می‌ورزند و دوست دارند که جزء شیعیان واقعی باشند، اما بر اثر عوامل مختلف نمی‌توانند به آن حد ارتقاء یابند، این دسته نیز جز شیعه اهل بیت(ع) بوده و قطعاً مورد توجه حضرات معصومین(ع) هستند، اما کسانی که برای رسیدن به مقام و پول خودشان را منتسب به آن‌ها دانسته و در حقیقت جزء ارادتمندان آن‌ها نیستند، این گروه از شیعیان مردود و سخت مورد نکوهش ائمه(ع) بوده است.
  الهی ! ارنی الاشیاء کما هی . (خدایا ! بینشی عطا فرما که آنچه که هست را "همان" بینم)

  می خواهم نگاهی از سر دردمندی و واقع گرایی مبتنی بر آرمان خواهی و نه سیاه نمایی مبنی بر یاس و ناامیدی به فرهنگ موجود کشورم بیندازم . 

  اولا باید میان مرز تعصب کور ملی و گاها مذهبی (من نسبت به دیگران برترم ، چون یک ایرانی ام ! ) و مرز خودباختگی فرهنگی ( من نسبت به دیگر ملل و فرهنگ ها ، در رتبه ی پایین تری قرار دارم ؛ چون یک ایرانی ام ! ) قائل شد و از هر دو مورد پرهیز کرد . 

  دومین مرز و چارچوب فکری که باید تبیین شود ، چارچوب و مرزی است که ما را در دام گذشته ی آرمانی قرار می دهد . یعنی گذشته ی من ایرانی ، ولو اینکه صاحب باشکوه ترین تمدن و به روزترین فرهنگ دنیا بوده ام ، نباید امروزه مرا متوقف کند و این گذشته ی آرمانی مرا از واقع بینی در امروز ، باز بدارد . 

  سومین مرز فکری ، افراط و تفریط است . یعنی پرهیز از سیاه نمایی و دوری از خ ش بینی مفرط در نقد و نگاه به فرهنگ ملی . 

  مسئله ی دیگر ، بحث مقایسه هست . به نظر من در نگاهی که منتقد فرهنگ ملی است الزاما نباید بحث مقایسه با سایر فرهنگ ها در میان باشد . البته بنده منکر اتاق فکر و فعالیت های دستگاههای تبلیغاتی غرب در تضعیف فرهنگ ملی و دینی و بحث تهاجم فرهنگی نیستم که گویا به نظر می رسد موضوع اصلی مطلب نگاشته شده در این سایت هم همین باشد . 
  اما می خواهم درمورد فرهنگ ملی و مذهبی جامعه ی خود جدا از این بحث (که البته در جای خود بحث مهمی هم هست) صحبت کرده باشم . 

  حقیقت آن است که فرهنگ جامعه ی امروز ما جدا از آنچه قبل ها و در تاریخ گذشته چه بوده و چه دوران تمدنی و پیشینه ی باشکوهی داشته یا نداشته ، درحال حاضر و امروزه با مشکلات و معضلات جدی مبتلابه است. 

  به عنوان مثال در فرهنگ ترافیک و عبورومرور و رانندگی ، ما همواره تجاوز به حقوق دیگران را می بینیم آن هم به عنوان امری پذیرفته شده و جا افتاده . از سوی همه ی اقشار از اساتید دانشگاهی که جزو فرهیخته ترین اقشار یک جامعه باشند تا بنده ی کمترین . 

  در فرهنگ خانواده ها ، در گذشته مردسالاری را تجربه کرده ایم ، امروزه زن سالاری و باتوجه به رشد جمعیت و اکتفا کردن خانواده ها به تک فرزندی در خال حاضر به صورت خفیف و در آینده ی نزدیک به صورت پررنگ ، فرزندسالاری ! 

  در فرهنگ تولید ، کار و فعالیت های مولد اقتصادی ، تنبلی ، عدم کوشش و جدیت ، تن ندادن به کار ، از زیر کار و مسئولیت شانه خالی کردن ، معضلات مربوط به ادارات که از همه آزاردهنده تر اعمال تبعیض و معضل رشوه و زیرمیزی را می توان نام برد . 

  در فرهنگ مصرف ، مصرف گرایی صرف تا رسیدن به مرز مصرف زدگی . مدگرایی افراطی جوانان و .. 

  در فرهنگ ازدواج چه در میان اقشار مذهبی جامعه و چه در میان اقشاری که عنصر مذهب به صورت کمرنگ تری در بحث انتخاب ها دخیل است ، ما در هر دو طیف امروزه شاهد توجه افراطی به ظاهر هستیم.  یعنی ظاهرگرایی . تکلیف خانواده های به دور از مذهب که روشن است در این قضیه ولی در خانواده های مذهبی ما شاهد آنیم که امروزه به عنوان مثال پدر و مادر پسرانی که به دنبال عروسی مناسب و در شان خانواده ی خود می گردند عنوان می دارند که ملاک ما برای ایجاد وصلت با خانواده ای ، چادری بودن عروس و اعضای خانواده ی او یعنی مادر و خواهر های عروس است ! حجاب ملاک نمی شود بلکه در اینجا چادر ملاک است ! 
  در صورتی که ما در روایات به صراحت داریم که با خانواده هایی که مثلا اهل پرداخت خمس یا زکات و یا اهل رفت و آمد به مساجد نیستند و یا اهل لاابالی گری و عدم رعایت حرام و حلال اند ، وصلت نکنید ولی در هیچ روایتی نداریم که ما را مقید به پوششی خاص نماید . حضرت امام خود که امام و پیشوای ما بوده اند ، عروس مانتویی ولی محجبه داشته اند . 
  البته نمی توان جلوی علایق و سلیقه ها را گرفت . ممکن است پدر و یا مادر پسری تمایل به داشتن عروس چادری داشته باشند که ایرادی هم ندارد ولی مطرح کردن آن به عنوان یک دستور و قید مذهبی ، نوعی بدعت در جامعه است که از توجه بیش از اندازه به ظاهر و عدم توجه به باطن افراد سرچشمه می گیرد و در آینده می تواند منشاء ترویج ریا در جامعه شود . 

  عدم صراقت در جامعه و ترویج دروغگویی به عنوان یک لازمه برای پیشبرد امور ! 

  سیاست زدگی ملت و دولتمردان با آنکه نمی توان منکر رشد سیاسی و افزایش فهم سیاسی مردم جامعه شد که بسی جای خوشحالی دارد . 

  در فرهنگ عمومی ، با اینکه ما جامعه ای اسلامی هستیم و عنوان دولت و نظام ما هم اسلامی است اما ما در جامعه با پدیده ای ر برو هستیم که نمی دانم برای آن چه اسمی می توان انتخاب کرد یا چه توجیهی تراشید . 
  به عنوان مثال نوجوان عزیز و محترمی که از کاربران خوب همین رسانه می باشند در جایی عنوان داشتند که بنده از بیان اعتقادات و گرایشات مذهبی ، دینی و انقلابی خود در میان همسالانم به تعبیر بنده واهمه دارم ! با اینکه ما حقیقتا مدیون انقلاب و خون شهدا هستیم . 
  این معضل محدود به نوجوانان و جوانان نیست . در بزرگسالان ما هم همینطور است . 
  به عنوان مثال فلان بازیگر زن به دلیل انتخاب چادر که البته حجاب برتر هم هست برای پوشش خود و اظهارات خالصانه و صریحانه ی خود پیرامون نظام و رهبری ، از سوی جامعه مورد استهزاء ، تمسخر و توهین ، اهانت و افترا قرار می گیرد ! 

  موضوع حیا که در میان زنان و دختران ما کمرنگ شده همپای موضوع غیرت که در میان مردان جامعه رنگ باخته است از دیگر دستاوردهای درخشان فرهنگ امروزی جامعه ی ماست ! 

  حتی شادی ! به عنوان مثال ما در روز سیزدهم فروردین که به نام روز طبیعت تامگذاری شده بیشترین لطمات را به طبیعت وارد می کنیم . برای عزارادی هایمان هم همینطور. در کجای فلسفه ی عزاردای برای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین ع آمده که تا پاسی از شب و با ایجاد مزاحمت برای همسایگان به عزاردای پرداخت به نحوی که موجب قضا شدن نمازهای صبح اغلب شرکت کنندگان در عزاردای ها شود ؟! 

  ما گاهی انتقاد را با توهین اشتباه می گیریم و گاهی تحسین را با تملق ! چرا که مرز این دو برای ما مشخص نشده است .

  و ... 

  گفتیم و گفتیم . اما بنده منکر خوبی ها و جلوه هایی ناب از فرهنگ ملی خود هم نیستم اما چون بنا بر ایراد معضلات فرهنگی بود به علت دوری از اطاله ی کلام از گفتن این موارد صرف نظر می کنم و اگر ضرورتی احساس شد در آینده به آنها می پردازم . 
  کاردان (مجری برنامه): کدام مجلس انقراض سلسله قاجاریه را تصویب کرد؟

  خانم شماره ۱۰: مجلس خبرگان…؟!

  کاردان: خبرگان!!! میگم سلسله قاجاریه!

  خانم شماره ۱۰: مجلس شورای اسلامی…؟!

  و در ادامه مسابقه……  کاردان: دو کشور همسایه ایران که با دریای خزر هم مرز هستند؟

  خانم شماره ۴: ترکیه و عربستان…!!!

  کاردان (متعجب)!!!

  و باز هم در ادامه مسابقه……  کاردان: چه کسی کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ را انجام داد؟

  خانم شماره ۶: شهید مدرس…

  کاردان: شهید مدرس!!!

  خانم شماره ۶: میرزای شیرازی؟!

  کاردان (با تعجب و لبخند): خیر، رضاخان پهلوی

  و در آخر این برنامه……  کاردان: به بیماری دیگر آزاری چه میگویند؟!

  خانم شماره ۷: اذیت دیگران…

  کاردان: اذیت دیگران اسم بیماریه؟!

  خانم شماره ۷: آزار رساندن به دیگران…؟!

  کاردان: خیر، سادیسم!
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  فکر میکنید دلیل این فقر و کم سوادی چیه؟

  شرکت کنندگان این مسابقه افراد غریبه ای نیستند. اگر کمی در اطرافیان خود و احیانآ خودتان توجه کنید متوجه خواهید شد که نمونه ایشان کم نیستند.

  به نظر شما کتاب نخواندن و حضور بیش از اندازه در شبکه های اجتماعی تا چه میزان در این پدیده تاثیرگذار است؟
 • آنم آرزوست
 • من نمی گم ما ایرانی ها ، بی فرهنگ هستیم یا نه . قصد توهینی هم به فرهنگ ملی و بومی و فرهنگ عمومی جامعه ایرانی هم ندارم چون خودم یک ایرانی ام. 
  قصد مقایسه با فرهنگ های دیگه رو هم ندارم چرا که نمی خوام با رنگ و لعاب روشنفکرمآبی در دام خودکم بینی بیفتم ؛ 
  قصد نقد فرهنگ و آیین تشیع و شیعه گری در این شب شهادت امام اول شیعیان رو هم ندارم ؛ چرا که این کاری است بسیار ظریف و حساس که لازمه ی آن اشراف به مرزبندی های دقیقی است که امثال دکتر شریعتی هم با ورود به آن ، به سلامت به سرمنزل مقصود نرسیده اند اما می خواهم بگویم : امروزه ، "تربیت" حلقه ی مفقوده و گمشده ی فرهنگ عموم و خصوص جامعه ی ما ایرانی ها شده است . تربیت و تربیت . 

  خداوندا ! ما را با تربیت ، آن هم تربیت ناب دینی در تمام شئونات زندگی (فردی ، خانوادگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، علمی ، عبادی ، اخلاقی ، اعتقادی ، مادی و معنوی آشنا بگردان و بر همین تربیت بمیران و زنده بگردان .
  پاسخ:
  آمین
  باز شب قدر شد چشمم گریان شد
  به سوی خدا رفتمو دلم آرام شد.  تو این شب عزیز از همه میخام دعا کنن و بخان از خدا شون که همه عاقبت به خیر بشن.
  آفرین به این ایمان ، بخدا میشه گناه نکرد و شاد بود نمیدونم چه اصراریه بعضا از طرف خانواده ها که حتما باید مراسم عروسی چنین و چنان باشه .
  ممنون ازشما که خوب نوشتید با خوندن این مطلب انگار مخاطب هم حضور داشته ، در کنار مطالب ارزشمندی که مینویسید نمونه عملی جشن ازدواج بدون گناه بود .
  ایکاش اثرات  گناه رو در زندگی حتا برای یک شب میدانستیم ، طبق فرمایش آیت الله بهجت گناه مثل سمه ، کسی حاضره یکدفعه سم رو امتحان کنه 

  واقعا سحر جمعه کله پاچه میل کردید ، تشنگی خیلی زیادی تا افطار داره !!!!

  در ادامه از مدیر محترم و همه دوستان پارادوکسی حلالیت میخوام و التماس دعا دارم ، خیلی ها شب قدر پارسال بودند ولی امسال نیستند برای همدیگه دعا کنیم .
  خانم صامتی ممنون که تعریف کردین.
  چه عروسی خوبی. 

  به شخصه تو این چندسال که از خدا عمر گرفتم. اصلن در بین فامیل و دوستان عروسی در این حدود ندیدم.

  نمیگم عروسی فامیلای ما به سبک و سیاق دیگه ای هست نه همین طوریه ولی چون ما خانوادگی کلا همه چیز جدا برگزار میشه خانم و قایون راحترن و لباسای خودمونیتری میپوشن. والبته دوره نامزدی دارن.به مدت شیش ماه.

  اما خیلی خوبه که تو ماه رمضونه من که تجربه ای تو ماه رمضون نداشتم برای عروسی رفتن و فک کنم سخت باشه.

  یه چیزی اصلن انتظار نداشتم خانمی با کمالات شما کله پاچه بخورن ! چطوری دلتون میاد آخه ایشش.


  امیدارم همیشه خوشبخت باشن خواهر شما و همه جوونای این کشور.

  پاسخ:
   بنده بسیار به غذاهای سنتی علاقه مندم. 
  وقتی خانم ها و آقایون جدا باشن ، خانم ها مجبورا برای لباس برن خرید و برای زیبایی بیشتر برن آرابشگاه ! این با روح ماه رمضان در تضاده ، چرا که هزینه ی بیشتری رو به مهمانان تحمیل می کنه و از طرفی بلاخره حفظ حجاب با لباسهای خاص عروسی  سخت و دشواره !  
  خانم صامتی ممنون که تعریف میکنین. منتظره بقیش هستیما.
  پاسخ:
  حتما
  با توجه به توضیح شما حدس میزنم تأکید شما برای انتخاب همسر بیشتر  روی خانواده ست چون افراد اول محصول تربیتی و فر هنگی خانوادشونن بعد تاثیر پذیر از دوستان و جامعه ، اگه ازدواج رو گره خوردن سرنوشت دو فرد به یکدیگر بدانیم حتما در معیارهای انتخاب برای کامل شدن دین و نسلی صالح دقت بیشتری میکنیم .
  بیاد دارم مخاطبینی که نوشته بودندبعد از ازدواج از خانواده سست ایمان شوهر تاثیر پذیر شدند و نمازشون رو بعضی وقتها یا خیلی از اوقات نمیخونند و خیلی هم به حریم در روابط شون با نامحرم اهمیتی نمیدن و از شما راه حل می خواستند.
  میدونید بانو گاهی خانواده بدرستی موردی رو برای ازدواج پیشنهاد نمیدن (پاسختون درپست شادترین دختران دنیا رو عرض میکنم ) که فلان مدل دختر که اهل مد روز باشه ، خوش هیکل و شاد رو برای پسرمون انتخاب کنیم ، غافل از اینکه هر فرد با باورها و اعتقاداتش زندگی میکنه و میتونه تاثیر مستقیم روی زندگی فرزندشون داشته باشه ، منم میگم اول خانواده بعد فرد و خصوصیات فردی .
  بانو میشه برای من و دوستان شرح بدین  چطور شادی حلال داشتین و البته امروزی؟

  بسیار برام جالبه که چطور با زبان روزه عروسی گرفتین و از اون مهمتر شادی کردن اونم از نوع حلال.


  این آخر نظرم تو پست قبلیتون بود. معلومه که همیشه دقیق نمیخونین کامنت هارو.

  اابته بانو اصراری نیستا. چون شخصی بودنش مال خودتونه.
  ولی برام جالبه تا ما هم الگو برداری کنیم.
  پاسخ:
  حتما .
  توجه کنیم به پیوست های فرهنگی که بصورت دومینو پشت سر هم قرار می گیرند . دلایل فراوانی سبب می شود که عروسی نگرفت  از جمله صرفه جویی در هزینه ها یا .... 
  اما تفاوت دارد هنگامی که قصد شما دوری از گناه است  و البته جمع بهترین ها می شود . یک طرف  عقبه ی یک خانواده ی معتقد ، معمولی  با ریشه های تربیتی اسلامی است که هیچ اجباری در انتخاب پوشش و اعتقادات نداشته اند  و دختری زیبا و قد بلند  و  سرشار از انرژی که شانس هنرپیشه شدن داشته و یا پیشنهاد مانکن حجاب و لباس های اسلامی در جشنواره های مدو لباس ، دختری که حدود یک دهه از  سه شنبه های عمرش را جمکران رفته ، اطرافیان حسرت نداشتن نماز قضا و روزه های مستحبی اش را دارند . سخت است ولی مراقبت می کند و از سوی خانواده هم امتیاز مثبت می گیرد .  امروزی است  و تحصیل کرده  و اجتماعی ولی علاقه ای به کار بیرون از خانه ندارد  نام پسر و دخترش را هم چند سالی است انتخاب کرده  و ساده و بی آلایش علاقه اش به ازدواج را بیان می کند ! موارد بسیاری جهت ازدواج پیشنهاد می شوند اگر چه در بعضی ویژگیها امتیازات خاص دارند ولی کافی نیست . درست جایی که یک خانواده ی معتقد و مقید پیشنهاد می شوند که دغدغه ی تعهد دینی دارند و پدرو مادر تاکید بر سلامت اخلاق و خواستگار آرام است مهربان و دلسوز  که در تحقیقات حدود یکماه مشخص می شود . توکل بخدا رضایت بر ازدواج قسمتشان می شود .
  بر سر مهریه هم یک دقیقه بحث می شود  و تمام ما پیشنهاد می دهیم و آنها  می پذیرند  ! به ماه مبارک نزدیکیم و در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست . 
  چه خوش یمن است که محبت به سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که حتی در بین ما شیعیان هم مظلوم هستند بهانه ی پیوند یک عمر محبت  همسرانه باشد در ماهی که مبارک است و ماه خداست و تمام لحظه هایش حتی نفس هایت ثانیه ثانیه به اجابت نزدیک در ماهی که خیر کثیر است و...
  خودت را به خوبی های این ماه گره می زنی که  شروع و آعاز همراهی همسرانه ات استعانت از حضرت صلح باشد .امام حسن مجتبی علیه السلام . 
  نیمه ی رمضان است بعد از نماز ظهر عروس خانم به آرایشگاه می رود لباس نامزدی مخصوص با کت شیک و کاملا پوشیده روسری روشن و کلاه مخصوص حفظ حجاب و در  عین حال بسیار زیبا هم از قبل تهیه شده . ادامه دارد ... 👰👌
  جوراب سفید ضخیم ، چادر سفید هدیه خانواده داماد و البته عروس خانم وضودارد . مهمانان نزدیک از هر دو طرف دعوت شده اند   آقایون لباس رسمی کت و شلوار و خانم ها چادر مشکی ها رو عوض کردن و چادر رنگی پوشیدن ، خانم ها یک سمت سالن و آقایون طرف دیگر سالن ، یکی دو نفر از مهمانان خان هم چادری نبودند ، نیم  ساعتی به دست زدن و صلوات ختم می شود ...ساعت 7 عاقد که روحانی سید شناخته شده ای است از عروس خانم وکالت می گیرد و یک وکیل هم آقای داماد دارد بعد از چند حدیث منتسب به کریم اهل بیت علیه السلام ، حدیثی چشمان مهمانان را تر  😂😂😭و دلشان را به آسمان گره می زند ، معصوم می فرماید :در سه وقت دعا مستجاب است هنگام باریدن باران ، هنگام نگاه محبت آمیز پدرو مادر به فرزند و در هنگام جاری شدن خطبه ی عقد ، در آن میان خانمی از مهمانان می گوید اگر حاجتی داری پاشو به عروس بگو برات دعا کنه من تا حالا چند تا حاجت سر سفره عقد اقوام گرفتم هزار ماشالله عروسم که پاک و محجبه است ...  حدس می زدم پدرو مادرهایی که در جمع دختر و پسر داشتند برای ازدواج خوب و خوشبختی بچه ها دعا می کردند ، یادم اومد مادر داماد در مراسم بله برون گفت برای پسر کوچکترم رفتیم خواستگاری متوجه شدیم دختره قبلا چادری بوده امیخاد بعد از ازدواج مانتویی بشه ماهم قبول نکردیم  و ادامه ندادیم  چه معنی داره خانواده مذهبی باشن دختره مانتویی !!! 
  چند دعای بسیار زیبا هم خوانده شد آمین گفتیم و عاقد به سنت پیامبر اکرم صلوات الله علیه در ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها خطبه عقد را جاری کرد و عروس خانم بعد ازدو ه بار که به استعاره برای آوردن گل و گلاب تشریف برده بودند بار سوم  با هدیه ی زیر لفظی مادر داماد  با یادی از پدر مرحوم ، با اجازه ی  مادر عزیز و با اجازه ی بزرگترها بله گفتند و حضار دست زدند و 😁😄😉💓👏👏👏خوشحال و البته در فاصله ی بله گفتن عروس خانم چند نفر  به مزاح مطالبی عرض کردند که سبب خنده ی فراوانی شد مثلا عروس خانم که رفته بود گل بیاره شهرداری دستگیرش کرده ! و البته برای آقای داماد که :بنده خدا آقایون بدون زیر لفظی باید بله بگن !  آقای داماد هم که همون بار اول بله گفتن و کار تمام شد . آقای داماد حلقه ی همسری به دست عروس خانم انداخت و عروس خانم هم همینطور البته حلقه ای که عروس خانم برای جناب داماد هدیه داد پلاتین بود با همان شکل و شمایل طلا ، چرا که طلا برای مرد حرام است بعضی نقره ، بعضی پلاتین هدیه می دهند . 💑💏💖
  نوبت به هدایای 🎁🎁🎁✉سر عقد رسید ، که عروس خانم خیلی خوشحال به نظر می رسید 😊 هر خانواده ای که کادو میداد با عروس و دامتد عکس یادگاری می گرفت📷🎥🎬 شاد و خندان  عروس خانم هم کاملا پوشیده .

  بعد از هدایا مردهای فامیل تشریف بردن بیرون خانم های محرم داماد و بعد هم داماد رفت بیرون خانم های  سمت عروس با عروس خانم عکس گرفتند 
   با احتساب ترافیک ساعت 8:45 هتل بودیم ، میز افطار آماده بود بعد از اذان بعد از افطاری مهمانان برای نماز آماده شدند و پس از نماز مولودی خوانی و دف و دست زدن فراوان 👏👏👏👏🎵🎶🎼🎤هر خانواده سر یک میز  نشسته بودند   بعد از افطار شام سرو شد ، دسر و کباب برگ ، کباب لقمه و جوجه ، به همراه سالاد و ژله   و نوشابه و ...

  بعد از شام باز هم مولودی و دست ... کیک سه طبقه عقد بریده شد 🎂و از مهمانان پذیرایی شد . بعد از آن مهمانانی  که از هتل به ما همراه بودند هدایای خود را به عروس و داماد تقدیم کردند ، پدر داماد هم مشتاقانه عروس خان رو بوسیدند😙😘😚 و در آعوش کشیدند  که با هیجان خاصی از طرف حضار روبرو شد 👏💔😍😄😃
  به خودمون اومدیم سحر شده بود به همراه عروس و داماد و برخی اقوام رفتیم طباخی محل به صرف کله پاچه و بعد از اون هم عروس و داماد راهی شمال شدند و تا الان رویت نشدند! البته حالشون شکر خدا خوبه ...
  به نظر من درسته که با بد نشون دادن ما و کشور ما در رسانه های بیگانه(که انتظاری غیر این نیس) صدمات زیادی به وجهه فرهنگی و ملی ما وارد میشه ولی یه فایده و حسن داره و اونم این هستش که باعث میشه ما بیشتر رو رفتارامون کنترل داشته باشیم تا بع بقیه نشون بدیم اونیکه میگن نیستیم.

  مخصوصا تو این 20 سال اخیر که سعی شده مسلمان هراسی و شیعه ستیزی و ایران فوبیا در کل جهان مطرح شه.

  ما باید سعی کنیم بیشتر و بیشتر اهل تلاش و سخت کوشی بشیم و خودمون رو خوب نشون بدیم و خوب باشیم.
  این بهترین راهکاره تو این بازه زمانی البته به نظر من.

  خانم صامتی منتظریما بانو.
  پاسخ:
  منتظر چه چیزی ؟
  هفدهم رمضان سالروز تاسیس مسجد مقدس جمکران بفرمان مولایمان امام زمان ع مبارک .
  مفتخریم به ایرانی با فرهنگ اسلامی بودن ، درود بر ایران وایرانی با فرهنگ و متدین
  پاک و منزه است خدایی که کاملترین دین رو توسط بهترین بنده ش رحمت للعالمین برای زندگی انسانها فرستاد ، دینی که بهترین و کاملترین برنامه ها برای کوچکترین امور زندگی در آن قرار داده شده ، پاک ترین خوراکیها و بهترین اخلاق و رفتارهای انسانی در آن گنجانده شده و خود پیامبر (ص) بهترین الگو در همه زمینه ها برای انسانهاست .
  وقتی چارچوب زندگی بر اساس دنیا و مادی باشه بهتر از این رفتارهای شرم آور هم از غرب بظاهر متمدن ولی از درون پوچ و بی فرهنگ دور از انتظار نیست .
  بر طبق همین فرهنگ دور از اخلاق و انسانیت ایراد حقوق بشری هم از یک کشور مسلمان ازجمله آزاد نبودن ازدواج همجنسان میگیرند ، تاریخ تمدن ایران هرگز بی حیایی نداشته و با ورود دین اسلام برتراز قبل هم شد ، این در نوع پوشش اقوام ایرانی کاملا هویداست البته دورهای خواستند فرهنگ منحط غربی رو پیاده کنند که موفق نبود چون مرد ایرانی صاحب غیرت وناموس پرستی ست و اینو در ۸ سال جنگی که بهش تحمیل کردن نشون داد که چطور پشت سر رهبرش به دفاع از کشور ، دین و ناموسش پایبنده.
  جای تاسف داره برای کشورهای مسلمانی که هم صدا با غرب بی تمدنن ، بخاطر همین کمترین حقوق انسانی از جمله رانندگی و حق رأی زنان  از شون سلب شده ولی کمترین ایراد حقوق بشری بهشون نیست چون در جهت وهمراه سیاستهاشونه( مخصوصا چند کشور عرب حاشیه خلیج فارس ) فعلا عابر بانک غربن .
  ولی بیچاره حیوانات اونم زنده زنده ، طبخ میشن ، ایکاش بعضی این درک رو داشتن که اگه رفتار ظاهری رو بدلیل حضور در یک کشور اسلامی از غربی ها دیدن توی بوقهای رسانه ای شون برجسته ش نکنند ، اینا امثال همونهایی هستند که اون جنایات اخلاقی و انسانی رو توی عراق و افغانستان ویا هرجای دیگه ای ببار آوردن ، فرهنگ حاکم بر کشورشون رو ببینیم که اسلام ستیزیه نه رفتار ظاهری که یا ترسوندنشون یا خودنماییه فرهنگیه .

  http://20ist.com/archives/25192

  عکسای یه امریکایی خوب از ایرون ما.

  شاید...

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">